Energetska izkaznica


Energetska izkaznica

Energetska izkaznica, merjena ali računska. Nudimo vam izdelavo energetske izkaznice za vašo stavbo ali del stavbe (stanovanje, poslovni ali javni prostor) s pooblaščenim strokovnjakom.

Na podlagi Energetskega zakona morajo namreč vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru prodaje ali oddaje nepremičnine za več kot eno leto pridobiti energetsko izkaznico.

Energetska izkaznica je dokument s katerim lastniki stavb dokazujejo potratnost oziroma varčnost stavbe. Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Služi kot podpora pri odločitvi pri nakupu ali najemu stavbe oziroma dela stavbe (stanovanje, poslovni prostor).

Ob izdelavi energetske izkaznice vašo hišo pregleda strokovnjak, ki vam je v sklopu izdelave izkaznice dolžan priporočiti tudi najučinkovitejše ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti